PORTÁL VEŘEJNÉ SPRÁVY

Co je platební brána?

Platební brána je on-line kanál, přes který může občan hradit poplatky za služby veřejné správy (ze psů, za komunální odpad, za druhopisy matričních dokladů atd.) a jiné platby z počítače nebo mobilního zařízení kdykoliv a kdekoliv.
Při online placení vybraného zboží nebo služby je zákazník přesměrován do prostředí platební brány, která zprostředkuje platbu a okamžitě ji zpracuje. Placení je pohodlné, rychlé a bezpečné jak pro zákazníka, tak pro úřad nebo organizaci, které platbu přijímají.

Ministerstvo vnitra připravuje Dynamický nákupní systém, skrze který bude přibližně od začátku roku 2021 umožněno jednotlivým orgánům veřejné moci (OVM) ve zjednodušeném režimu podat veřejnou zakázku na platební bránu. V rámci této zakázky si OVM bude moci definovat platební metody (např. platba kartou, převodem, SMS platba apod.), které chce svým občanům ve své platební bráně nabízet, a další kritéria zakázky.

Co je Dynamický nákupní systém (DNS)?

Dynamický nákupní systém je plně elektronický otevřený systém pro zadávání veřejných zakázek, do kterého se mohou přihlásit jen dodavatelé, kteří splňují předem definovaná kritéria zadávací dokumentace. Výhodou DNS je, že okruh dodavatelů nemusí být po zavedení DNS konečný. V průběhu DNS se do něj mohou kdykoliv hlásit další dodavatelé, kteří splňují zadaná kritéria. Dodavatelé, kteří nesplňují podmínky, jsou předem vyloučeni a nemohou soutěžit o veřejné zakázky jednotlivých OVM.

Hlavní podmínky v případě platebních bran pro OVM jsou následující:

  1. Dodavatelé platební brány přizpůsobí design brány pravidlům Design Systém GOV.cz (designsystem.gov.cz).
  2. Dodavatelé přizpůsobí své rozhraní (API) požadavkům specifikovaným v zadávací dokumentaci DNS. Toto sjednocení API zjednoduší nasazování platebních bran u OVM a případně zjednoduší výměnu dodavatele.

Co je potřeba pro zřízení platební brány?

  • Uzavřít jednoduchou smlouvu s MV a zapsat se do seznamu pověřujících zadavatelů
  • Spolupracovat na vypsání veřejné zakázky v rámci DNS
  • Připravit kapacity a zdroje na samotnou implementaci brány (IT oddělení, dodavatelská firma)
  • Připravit vlastní podklady – definice poplatků, které chcete skrze platební bránu vybírat; objem těchto poplatků

Kolik to bude stát?

Zprostředkování zadávacího řízení a výběr poskytovatele platební brány pro OVM provádí Ministerstvo vnitra zdarma.

Cena za provoz platební brány bude záviset na objemu transakcí provedených přes platební bránu a konkrétních podmínkách daného poskytovatele. Zpravidla se poskytovateli platí provize za každou provedenou transakci pohybující se ve výši kolem 1 % z hodnoty transakce.

Přesné podmínky, výše provize nebo jiné formy odměny pro poskytovatele však budou záviset především na podmínkách uvedených ve smlouvě, která bude s vybraným poskytovatelem uzavřena.

Integrace a uvedení platební brány do provozu bude plně záviset na dohodě OVM s vlastním dodavatelem IT služeb.

Kam se obrátit?

V případě dalších dotazů nebo zájmu o zřízení platební brány se můžete obrátit na adresu platebnibrany@mvcr.cz.